Oferta

Odwodnienia

 • Odwodnienia, osuszanie terenu, igłofiltry
 • Odwodnienie wykopów 
 • Odwodnienie fundamentów
 • Odwodnienie wykopów np. pod zbiorniki, szamba bloki

Przeciski, przebicia

Zakres rur stalowych:

 • fi 100
 • fi 150
 • fi 200
 • fi 300
 • fi 350
 • fi 400
 • fi 500
 • fi 600

 

Usługi wod-kan

 • Budowa sieci kanalizacji wraz z przyłączami
 • Budowa sieci kanalizacji deszczowej
 • Naprawa rur od środka metodą Paker
 • Kamerowanie rur ze spadkami; zakres średnic fi 160 – fi 1000

Usługi koparką

Koparki gąsienicowe

– Liebherr 912 25t 

– Liebherr 932 32t 

– Hitachi 14t możliwość obrotu w wąskich ulicach o szerokości 3m 

Koparki kołowe

– Liebherr 912 24t

– Cat m315 16t

– Liebherr 900 16t

Koparko – ładowarki 

– JCB 3cx

Wywrotki

– Tatra 6×6 – idealne na budowy w trudnych terenach 

– Wywrotki 3 osie i 4 osie 

– Samochód z HDS udźwig 4t + wywrotka

Wykopy

 • Wykonywanie wykopów np. pod zbiorniki paliwowe, budynki, szamba
 • Wykonywanie wykopów pod sztuczne zbiorniki wodne, zbiorniki do retencji wód itp.
 • Niwelacja terenu